Praktijk Telos werkt vanuit een oplossingsgericht kader. Daarbij wordt uitgegaan van de krachten en mogelijkheden van uw kind maar ook van uw gezin en u als ouder. Telos verzorgt voor kinderen en ouders begeleiding op maat, individueel of in groepsverband.

Individuele Behandeling

Met behulp van het intake gesprek en psychologisch onderzoek wordt de hulpvraag van uw kind in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waarin onder andere de duur van de behandeling wordt ingeschat. Praktijk Telos werkt onder andere met onderstaande behandelmethoden.

Kids’ Skills - Een speelse methode voor het oplossen van problemen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kids’ Skills kan onder andere worden ingezet bij angsten, onzekerheid, boosheid, ongewenst gedrag. Het uitgangspunt van deze methode is dat vrijwel alle problemen kunnen worden gezien als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Door Kids’ Skills is men niet meer probleemgericht, maar oplossingsgericht bezig. In vijftien eenvoudige stappen wordt een probleem omgezet in een te leren vaardigheid. Uw kind is actief betrokken bij het leren van de vaardigheid en het zoeken naar oplossingen. Hierdoor worden de motivatie en het zelfvertrouwen versterkt en kunnen de leerprestaties verbeteren.

De methode Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater Ben Furman.

Zelf Plannen - Een individuele training voor jongeren (met ADHD) van 12 tot 16 jaar.

Jongeren met AD(H)D kunnen op school en thuis problemen ondervinden als gevolg van planning- en organisatieproblemen. De training ‘Zelf Plannen’ leert de jongere planning- en organisatievaardigheden aan. De training is een bewezen effectieve methode gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Om de jongere te motiveren voor de behandeling, wordt er gebruik gemaakt van technieken uit de motiverende gespreksvoering. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: hoe plan je huiswerk handig in, hoe voorkom je dat je wordt afgeleid en hoe los je effectief een probleem op. De training ‘Zelf Plannen’ omvat 8 individuele sessies voor de jongere en 2 sessies voor de ouders of verzorgers. Daarnaast is het mogelijk om een extra sessie over de aanpak van sociale problemen te volgen, zowel voor de ouders als voor de jongere. Voor de jongere is dit gericht op relaties met ouders, broers/zussen, vrienden en leerkrachten. Voor de ouders/verzorgers is dit gericht op positieve communicatie met de jongere.

Zelf oplossingen bedenken - Een individuele training voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Wanneer jongeren in de puberteit terecht komen vinden er veel veranderingen plaats. Het probleembesef is laag en het kan lastig zijn de gevolgen van eigen gedrag op langere termijn te overzien. De training ‘Zelf Oplossingen Bedenken’ is een bewezen effectieve methode bedoeld voor jongeren die problemen ervaren en niet weten hoe ze die handig kunnen oplossen. Middels motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering wordt de jongere gestimuleerd om actief na te denken over oplossingen die voor hen werken. De training’ zelf oplossingen bedenken’ bestaat uit 8 sessies. Elke sessie wordt er een doel of probleem besproken. De jongere bedenkt verschillende oplossingen en bespreekt de voor - en nadelen van de verandering. Er wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van de oplossingen. Door zelf oplossingsstrategiёn toe te passen wordt er gewerkt aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.

Werken aan je zelfbeeld - Een individuele training voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar.

De zelfbeeld training ‘werken aan je zelfbeeld’ is bedoeld voor kinderen en jongeren die negatief over zichzelf denken en zelf vinden dat ze niet goed genoeg zijn. In de training wordt uw kind geleerd positiever over zichzelf te denken door meer aandacht aan de positieve eigenschappen van zichzelf te besteden. Daarnaast leert uw kind positieve herinneringen op te roepen waarbij hij/zij zich bijvoorbeeld trots of sterk voelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een positieve lichaamshouding, zelfspraak en muziek. Bij onzekere momenten kan uw kind de positieve herinnering activeren, waardoor ze zich weer trots en sterk gaan voelen. De methode omvat alle informatie, opdrachten en oefeningen om meer zelfvertrouwen te krijgen.

begeleiding

 

 • die moeite hebben om voor zichzelf op te komen
 • die angstig zijn
 • die boos zijn
 • die moeite hebben met leren
 • die ongewenst gedrag laten zien
 • die sterker en zelfverzekerder in het leven willen staan
 • die nieuwe vaardigheden willen leren
 • die een negatief zelfbeeld hebben
 • die problemen hebben in de werkhouding en motivatie
 • die moeite hebben bij sociale contacten
 • die nieuwe studievaardigheden willen leren
 • die zich moeilijk kunnen concentreren