Huiswerkbegeleiding betekent bij Telos aandacht voor het leren leren,  het aanleren van praktische studievaardigheden en individuele begeleiding. Daarnaast is Telos gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen onder andere problemen hebben met het leren van deelvaardigheden, de concentratie en de planning. Dit vraagt vaak om een persoonlijke aanpak op maat en individuele begeleiding.

Telos onderzoekt de persoonlijke leerstijl van uw kind en brengt de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart. Daarnaast werkt Telos samen met uw kind aan leerstrategieën en geheugentechnieken, zodat informatie efficiënt kan worden verwerkt en opgeslagen in het lange termijn geheugen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en kunnen schoolprestaties verbeteren.

Werkwijze

Tijdens de intake worden uw wensen besproken en brengen we samen met u de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart. Vervolgens wordt er kosteloos onderzocht hoe u kind het beste informatie verwerkt. Sommige kinderen zijn sterk visueel ingesteld, andere kinderen verwerken informatie beter via het gehoor. Met deze informatie wordt er een plan van aanpak opgesteld met duidelijke doelen. De voortgang van de doelen kunnen tijdens de door u gekozen evaluatiemomenten besproken worden en zo nodig worden bijgesteld.

Tarief

 • Individueel:  inclusief intake, onderzoek, plan van aanpak en evaluatiemomenten € 15,- per uur.
 • In groep van 2 of meer kinderen: inclusief intake, onderzoek, plan van aanpak en evaluatiemomenten  € 12,50- per uur.

 

 • Geen groepsdruk

 • Gespecialiseerde begeleiding
 • Begeleiding thuis mogelijk
 • Thuis geen conflicten waardoor de sfeer verbetert
 • Geen afleiding
 • Op maat gemaakt plan van aanpak
 • Persoonlijke aandacht
 • Focus op leren leren
 • Regelmatig contact met ouders en eventueel school
 • Aanleren van praktische studievaardigheden
 • Verbeterde prestaties op school