Psychologisch onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en problematieken van uw kind en kan uw hulpvraag verhelderen. Telos biedt onder andere onderzoek en advies bij vragen over de capaciteiten of de juiste schoolkeuze van uw kind, leerproblemen en/of  sociaal-emotionele problematiek.

Intelligentieonderzoek

Heeft u vraagtekens over de capaciteiten van uw kind; heeft u het idee dat er meer in zit dan uw kind laat zien? Sluit het aanbod op school aan bij uw kind; wordt het over- of juist ondervraagd? Wellicht verschilt u van mening met school over de capaciteiten van uw kind. Telos kan via intelligentieonderzoek antwoord geven op deze vragen. Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een intake plaats met de ouder(s). Tijdens het onderzoek worden de sterke en zwakke kanten, compensatiemogelijkheden en onderwijsbehoeften van uw kind in kaart gebracht. Na afloop van het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats en ontvangt u een schriftelijke rapportage met de onderzoeksgegevens en de aanbevelingen van het onderzoek. Op verzoek kunnen de resultaten eventueel met school en/of externe instanties besproken worden.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Wanneer uw kind niet lekker in zijn vel zit kunt u een sociaal-emotioneel onderzoek overwegen. Motivatieproblemen, (faal) angst, stemmingsproblemen en het zelfbeeld kunnen bij Telos onderzocht worden. De oorzaken van de problematiek kunnen in het kind zelf liggen door aanleg of erfelijke factoren. Maar problemen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin of de omgeving waarin het kind opgroeit. Met behulp van  gesprekken, signalerende vragenlijsten en/of observatie wordt gekeken of uw zorg gegrond is en wordt er samen met u bekeken of vervolgstappen wenselijk zijn.

Aandacht en concentratie

Is uw kind snel afgeleid of heeft uw kind moeite zich langdurig te concentreren. Luistert uw kind slecht of maakt het zijn taken nooit af. Mogelijk heeft uw kind dan problemen op het gebied van aandacht en concentratie. Problemen op het gebied van aandacht en concentratie kunnen zich bij kinderen op uiteenlopende manieren uiten en hebben verschillende oorzaken. Afhankelijk van de problematiek en oorzaak bestaat het onderzoek uit gesprekken, vragenlijsten, intelligentieonderzoek en neuropsychologische testen. Het gewenste onderzoek geeft inzicht in hoe uw kind aandacht vasthoudt en richt en of er wel of geen sprake is van impulsiviteit en hyperactiviteit. Telos heeft als doelstelling de mogelijkheden van uw kind in kaart te brengen zodat hij of zij leert met zijn situatie om te gaan. Verder geeft Telos advies over de begeleidingsmogelijkheden en hulp bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Telos stelt geen diagnoses (ADHD en ADD).

Dyslexie Screening test

Heeft uw kind problemen bij het lezen; leest uw kind langzaam,  spellend of radend? Of maakt uw kind veel spellingsfouten. Wanneer u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft dan kan Telos een Dyslexie Screening Test bij uw kind afnemen. Dit onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten op het gebied van lezen en spellen bij uw kind. Bovendien kunnen de resultaten van de screening op school ingezet worden voor het opstellen van een gericht handelingsplan. Als uit de Dyslexie Screening Test blijkt dat kans op dyslexie groot is, dan kan er eventueel  een aanvullend onderzoek aangevraagd worden bij een specialist. Dit aanvullende onderzoek is ook nodig om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring.  Wanneer er sprake is van enkelvoudige dyslexie kan het onderzoek en de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Dyscalculie Screening test

Heeft uw kind hardnekkige problemen met rekenen en komen deze problemen niet voort uit een lage intelligentie of te weinig onderwijs? Mogelijk heeft uw kind dyscalculie. Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het automatiseren van rekenfeiten en het toepassen van rekenkundige kennis. Praktijk Telos kan signalerend onderzoek verrichten naar verschillende deelvaardigheden bij het rekenen. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een gericht handelingsplan. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden of het kind in de risicogroep voor dyscalculie valt en een uitvoerig diagnostisch onderzoek wenselijk is.

Intelligentieonderzoek

 

 • die moeite hebben om voor zichzelf op te komen
 • die angstig zijn
 • die boos zijn
 • die moeite hebben met leren
 • die ongewenst gedrag laten zien
 • die sterker en zelfverzekerder in het leven willen staan
 • die nieuwe vaardigheden willen leren
 • die een negatief zelfbeeld hebben
 • die problemen hebben in de werkhouding en motivatie
 • die moeite hebben bij sociale contacten
 • die nieuwe studievaardigheden willen leren
 • die zich moeilijk kunnen concentreren