Aanmelden

Heeft u vragen over de begeleiding of diagnostiek, of twijfels of u kind bij praktijk Telos op de juiste plek is, dan kunt u vanzelfsprekend altijd bellen met praktijk Telos. Verder biedt praktijk Telos de mogelijkheid van een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Hierna kunt u beslissen of u met praktijk Telos verder wenst te gaan. U kunt ook contact opnemen met de praktijk via het contactformulier. Het intakegesprek kan binnen één week na de aanmelding plaatsvinden.

Voor het aangaan van een professionele relatie dienen beide ouders met gezag toestemming te geven voor kinderen onder de twaalf jaar. Voor jongeren tussen de twaalf en zestien jaar dienen zowel de ouders met gezag als het kind toestemming te geven voor het aangaan van een professionele relatie. Dit is overeenkomstig met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De rechten en plichten van cliënten zijn vastgelegd in deze wet. Op de dienstverlening van praktijk Telos zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Afzeggen van een afspraak

Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen. Er wordt verwacht dat u dit 24 uur voor de afspraak aan praktijk Telos meldt. Dit kan door een email te sturen naar info@praktijktelos.nl of te bellen. Wanneer u de afspraak korter dan 24 uur van te voren afzegt, dan wordt het volledige tarief bij u in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Praktijk Telos is geregistreerd onder de beroepsgroep Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en werkt ook volgens deze beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Bij klachten of twijfels over het beroepsmatig handelen van Telos kunt u dit bespreken met praktijk Telos. Indien u dit niet wilt, kunt u een contact opnemen met het college van toezicht van de stichting kwaliteitsregister jeugd (SJK).

Privacy

Praktijk Telos is verplicht tot geheimhouding van gegevens die u bespreekt. Schoolgegevens kunnen alleen worden opgevraagd met uw toestemming. Gegevens uit een onderzoek of behandeling worden uitsluitend met uw toestemming aan derden verstrekt.

SKJ
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

         

 • die moeite hebben om voor zichzelf op te komen
 • die angstig zijn
 • die boos zijn
 • die moeite hebben met leren
 • die ongewenst gedrag laten zien
 • die sterker en zelfverzekerder in het leven willen staan
 • die nieuwe vaardigheden willen leren
 • die een negatief zelfbeeld hebben
 • die problemen hebben in de werkhouding en motivatie
 • die moeite hebben bij sociale contacten
 • die nieuwe studievaardigheden willen leren
 • die zich moeilijk kunnen concentreren