Welkom bij Praktijk Telos

Telos is een kleinschalige orthopedagogische praktijk die hulp biedt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en hun ouders of belanghebbenden. U kunt bij Telos terecht voor vragen over de opvoeding of bij problemen in de ontwikkeling van uw kind. Telos is laagdrempelig, kent geen lange wachttijden en streeft naar een zo kort mogelijk traject. De frisse en oplossingsgerichte benadering van Telos vergroot bij het kind vaardigheden, het zelfvertrouwen en de autonomie. De gebruikte methodes en technieken hebben een wetenschappelijke basis. Praktijk Telos werkt in opdracht van particulieren en scholen, zowel bij u aan huis als op locatie Binnenbos in Zeist.

Contact
Onderzoek

Onderzoek

Psychologisch onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en problematieken van uw kind en kan uw hulpvraag verhelderen. Telos biedt onder andere onderzoek en advies bij vragen over de capaciteiten of de juiste schoolkeuze van uw kind, leerproblemen en/of  sociaal-emotionele problematiek.

Begeleidng

Begeleiding

Praktijk Telos werkt vanuit een oplossingsgericht kader. Daarbij wordt uitgegaan van de krachten en mogelijkheden van uw kind maar ook van uw gezin en u als ouder. Telos verzorgt voor kinderen en ouders begeleiding op maat, individueel of in groepsverband.

Aanbodscholen14

Aanbod voor scholen

  U heeft als school de vrijheid om psychodiagnostisch onderzoek onder te brengen bij een praktijk waar u vertrouwen in heeft. Telos biedt handelingsgerichte diagnostiek. De kracht van Telos zit in de vertaling van uitkomst van het onderzoek naar de

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding betekent bij Telos aandacht voor het leren leren,  het aanleren van praktische studievaardigheden en individuele begeleiding. Daarnaast is Telos gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen onder andere problemen hebben met

Lees meer

Wat is Telos

Telos is een concept uit de griekse filosofie en staat voor het doel wat alle natuurlijke organismen nastreven. De telos van de rups is het worden van een vlinder. De telos van een mens is volgens Aristoteles altijd een situatie waarin alle vermogens tot ‘bloei’ zijn gekomen.

Wat doet praktijk Telos

Praktijk Telos wil ook graag dat het kind tot ‘bloei’ komt. Praktijk Telos onderzoekt de factoren die de ontwikkeling naar dit doel belemmeren of bevorderen. Er kan hierbij gedacht worden aan gebrek aan motivatie, faalangst of negatieve gevoelens over het eigen functioneren. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden en de talenten van het kind. In overleg met de opdrachtgever gaan we op zoek naar oplossingen om de belemmeringen op te heffen zodat doelen bereikt kunnen worden.

SKJ
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen